A lesson of giving | A1 English Level

 2,199 total views

A lesson of giving | Bài học của việc cho đi

A lesson of giving

Many years ago, when I worked as a transfusion volunteer at a hospital, I got to know a little three year old girl who was suffering from a disease.

Nhiều năm trước đây, khi tôi còn là một tình nguyện viên truyền máu tại một bệnh viện, tôi biết được một bé gái ba tuổi đang phải chống chọi lại một căn bệnh.

The little girl needed blood from her five-year-old brother, who had miraculously survived the same disease. The boy had developed the antibodies needed to combat the illness and was the only hope for his sister The doctor explained the situation to the little brother, and asked if the boy would be willing to give his blood to his sister. I saw him hesitate only for a moment before he took a deep breath and said “ Yes, I will do it if it will save my sister.”

Cô bé ấy cần được tiếp máu từ cậu anh trai năm tuổi của mình, một người đã vượt qua căn bệnh tương tự một cách diệu kỳ. Cậu bé ấy đã hình thành kháng thể có thể chống chọi lại với căn bạo bệnh và cũng là niềm hy vọng cuối cùng của cô bé. Bác sĩ đã giúp cậu bé hiểu được hiện trạng và hỏi rằng cậu bé có bằng lòng hiến máu cho em gái của mình hay không. Tôi chỉ thấy
cậu bé lưỡng lự trong chốc lát trước khi hít một hơi sâu và quả quyết: “Vâng, cháu sẽ làm nếu điều đó cứu được em gái cháu.”

As the transfusion progressed, he lay in bed next to his sister and smiled, seeing the color returning to her cheeks. Then his face grew pale and his smile faded. He looked up at the nurse beside him and asked with a trembling voice, “When will I start to die?” The young boy had misunderstood the doctor and thought he had to die to save his sick sister.

Sau khi hiến máu, cậu bé nằm ngay giường bên cạnh em gái mình và mỉm cười khi nhìn thấy nét hồng hào trở lại trên đôi má của cô bé. Sau đó gương mặt cậu trở nên xanh xao nụ cười nhạt dần. Cậu bé hỏi cô ý tá ngay bên cạnh với giọng run bật bên: “Khi nào con sẽ chết ạ?” Cậu bé dường như đã hiểu lầm ý của bác sĩ và nghĩ rằng mình sẽ chết khi cứu sống cô em gái bệnh tật của mình.


Check your understanding

1. Where did I work as a transfusion volunteer?

A. I, I worked at a hospital.
B. At a hospital
C. A transfusion volunteer
D. Many years ago

 
 
 
 

2. Did I work at a hospital a year ago?

A. No, I worked as a transfusion volunteer.
B. Yes, I worked at a hospital.
C. Yes, I worked many years ago.
D. No, I worked at a hospital many years ago.

 
 
 
 

3. What did I do at a hospital?

A. I worked when I was threeyears old.
B. I worked as a transfusion volunteer.
C. I worked at a hospital.
D. I worked many years ago.

 
 
 
 

4. What kind of volunteer did I work?

A. I worked many years ago.
B. I worked as a volunteer at a hospital.
C. I worked as a transfusion volunteer.
D. I worked at a hospital.

 
 
 
 

5. Who did I get to know?

A. I was suffering from a disease.
B. I worked at a hospital.
C. I got to know a little three year old girl.
D. I worked as a transfusion volunteer.

 
 
 
 

6. Did I get to know a little boy?

A. No, I got to know a little girl.
B. No, that was a little three year old girl.
C. Yes, I got to know a little boy.
D. Yes, I was suffering from a disease.

 
 
 
 

7. Which girl did I get to know?

A. I got to know a little three year old girl.
B. I was suffering from a disease.
C. I worked as a transfusion volunteer.
D. I worked many years ago.

 
 
 
 

8. Did I get to know a little two year old?

A. Yes, that was a girl.
B. No, I got to know a girl.
C. Yes, I was suffering from a disease.
D. No, I got to know a little three year old girl.

 
 
 
 

9. What was the girl suffering from?

A. The girl was at the hospital.
B. I got to know a little three year old girl.
C. She was suffering from a disease.
D. She was a little three year old girl.

 
 
 
 

Question 1 of 9


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *