Holes in Swiss Cheese | 7 Phút Học Tiếng Anh Qua Tin Tức | Basic

 7,650 total views

Holes in Swiss Cheese | 7 Phút Học Tiếng Anh Qua Tin Tức | Basic
Cheese – Món ăn khoái khẩu của mình – Bạn thì sao!?

Hôm nay, qua bản tin Holes in Swiss Cheese, chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao cheese lại có những cái lỗ như vậy. Thay vì dịch từ cheese ra cho các bạn. Thiết nghĩ là không cần. Từ nay các bạn hãy dùng từ cheese khi thấy món này luôn nhé.Holes in Swiss Cheese

A Swiss agricultural institute made a revelation of why Swiss cheese has holes in it: hay.

Traditionally, people gather milk via buckets open to the air, and this means that microscopically small particles of hay can get into the milk, which creates holes as the liquid matures into cheese.

Through a series of tests, scientists tried adding different amounts of hay dust to milk in the cheese-making process. They found that they could regulate the number of holes.

This research also solves another mystery of why the famous holes in cheeses like Emmentaller are getting smaller or disappearing during the last fifteen years. This is due to milk becoming cleaner through the use of industrial milking systems.


Một viện nghiên cứu nông nghiệp Thụy Sỹ đã có một phát hiện thú vị lý giải vì sao cheese của Thụy Sỹ có những cái lỗ bên trong như vậy: cỏ khô.

Theo truyền thống, người ta sẽ lấy sửa bằng cái xô không đậy nắp. Điều này đồng nghĩa là những mẫu rất nhỏ của cỏ khô có thể rơi vào trong sữa. Điều này tạo ra những cái lỗ khi mà sữa đông thành cheese.

Qua nhiều lần kiểm tra, các nhà khoa học cố gắng thêm những lượng cỏ khô khác nhau vào trong sữa trong quá trình làm cheese. Họ phát hiện rằng họ có thể kiểm soát được số lượng những cái lỗ như vậy.

Nghiên cứu này cũng đưa ra được câu trả lời vì sao những cái lỗ trên cheese như của Emmentaller thì càng ngày nhỏ hơn và không còn trong 15 năm qua. Điều này là do sữa trở nên sạch hơn thông qua việc sử dụng hệ thống sản xuất sữa công nghiệp.


Từ vựng hôm nay

Qua bản tin Holes in Swiss Cheese này chúng ta lại có thêm một thông tin thú vị trong cuộc sống phải không nào! Ăn Cheese hoài mà không biết sao tự nhiên cheese nó lại như vậy.

  • agricultural institute (n) viện nghiên cứu nông nghiệp
  • made a revelation of : đưa ra 1 phát hiện/ sự thật ngạc nhiên mà trước đây chưa biết.
  • to mature (v) trưởng thành, chín muồi,… trong ngữ cảnh này tạm dịch là đông thành cheese nhé.
  • the cheese-making process : quá trình chế biến cheese – đây là một cụm từ hay, có thể sẽ gặp khi học IELTS task 1 writing.
  • to regulate (v) điều khiển, = control
  • Emmentaller: đây là một loại cheese khác tại Thụy sỹ

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu nhiêu đây từ vựng là đủ cho cấp độ Basic. Hãy thử dùng những từ này và đặt câu trong phần bình luận thử xem nhé! Và không quên để ý những cụm từ in đỏ.

Ngoài ra, bạn hãy xem và tải miễn phí những đầu sách khác tại website, và tham khảo những phương pháp tự học tại mục GIẢI PHÁP nữa nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *