Hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết

 3,337 total views

Hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết

Tiếp tục upload và chia sẻ cùng các bạn bộ video hướng dẫn viết IELTS Writing task 2 band 9 chi tiết của thầy Simon. Bạn có thể tải những video này full một lần tại bài viết này nhé. Và cũng nên xem thêm 1 bộ series khác về task 1 của thầy Simon tại đây.Lesson 1 – Summary

Lesson 2 – Introduction

Lesson 3 – Main body paragraphs

Lesson 4 – Conclusion

Lesson 5 – Planning

Lesson 6 – Opinion essay

Lesson 7 – Discussion essay

Lesson 8 – Problem & Solution essay

Lesson 9 – Two part question

Lesson 10 – Agree or disagree


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *