Solutions 2nd: elementary level | full pdf & audio

Chia sẻ cùng các bạn một bộ tài liệu học tiếng Anh giao tiếp rất chất lượng của nhà xuất bản Oxford. Solutions 2nd: elementary level. Hãy cùng xem thử sách này có gì và phù hợp cho ai!Elementary Solutions có gì?

Đây là một bộ sách học 4 kỹ năng nghe nói đọc viết tuyệt vời dành cho học viên. Sách đi từ nền tảng đến chuyên sâu. Phù hợp cho những ai muốn học tiếng Anh bài bản nền tảng.

Sách phù hợp cho các bạn từ 12 tuổi trở đi, tùy theo năng lực tiếng Anh mà chọn cấp độ để học.

Trong tài liệu này bạn sẽ có các file:

  • Sách cho học viên
  • Sách cho giáo viên
  • Sách bài tập
  • Những tài liệu bổ trợ cho giáo viên
  • Audio của bài học

Xem trước nội dung

Sách học viên


Please disable your adblocker or whitelist this site to have the best experience!