The Future Is Clean | 7 Phút Học Tiếng Anh Qua Tin Tức | Basic

 8,102 total views

The Future Is Clean | 7 Phút Học Tiếng Anh Qua Tin Tức | Basic
Một tương lai mà môi trường sống trong lành an toàn sức khỏe là ước mơ của bao người trong chúng ta (Ảnh: Internet)

Hôm nay chúng ta tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất qua bản tin 7 phút mỗi ngày. Trong bản tin The Future Is Clean, chúng ta cùng xem bản tin nói gì và học thêm được cụm từ nào có thể sử dụng nhé.The Future Is Clean

As the coronavirus pandemic has filled hospitals, challenged populations, and decimated economies, it may be opening a door for new, sustainable future.

The International Energy Agency released a special report on sustainable recovery from the COVID-19 economic meltdown.

The organization of 30 nations, that is based in Paris, France, is calling for global investments in clean energy technologies to broaden the recovery from the worst global economic shock since the 1930s.

The agency said that the crisis gave governments a once-in-a-lifetime opportunity to transit from fossil fuels to a cleaner energy future.

The goal is to modernize building construction, transportation systems and the electrical grid while cutting down on carbon emissions.


Khi mà đại dịch Covid19 đã lấp đầy các bệnh viện, dân số trở nên thách thức, và kinh tế bị phá hủy, điều này lại đang mở ra một cách cửa cho một tương lai bền vững mới.

Tổ chức Năng lượng Quốc tế đã công bố một báo cáo về khám phá mang tính lâu dài từ sự suy giảm kinh tế do Covid19.

Tổ chức với 30 quốc gia, trụ sở tại Paris, Pháp, đang kêu gọi đầu tư toàn cầu về công nghệ năng lượng sạch để mở rộng việc khôi phục cú sốc kinh tế toàn cầu tệ nhất từ những năm 1930.

Cuộc khủng hoảng đã cho các chính phủ trên thế giới một cơ hội duy nhất trong đời để chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch đến một tương lại năng lượng sạch hơn.

Mục tiêu là để hiện đại hóa việc xây dựng, hệ thống giao thông và mạng lưới điện trong khi đó sẽ cắt giảm khí thải Co2.


Từ vựng hôm nay

Bản tin The Future Is Clean là một bài rất hay vì có rất nhiều cụm từ vựng mà bạn có thể sử dụng trong những bài thi tiếng Anh. Điển hình là bài thi IELTS. Sau đây là những cụm từ hay, khuyến khích các bạn xem và thử đặt câu.

  • challenged populations (n) dân số trở thành vấn để thách thức (khi quá đông)
  • decimated economies (n) nên kinh tế bị phá hủy, suy giảm
  • sustainable future (n) tương lai bền vững (nơi mà môi trường sống trong lành, khí hậu ôn hòa vì con người không còn gây ảnh hưởng môi trường sống)
  • to release (v) đưa ra, tiết lộ, cho đi (có nhiều ngữ nghĩa nhé, nhưng trong bài này mang ý nghĩa là công bố)
  • the 1930s : đây là cách viết khi muốn nói những năm 1930 (1931, 1932,,,)
  • a once-in-a-lifetime opportunity: cơ hội một lần trong đời ( đây là một cụm từ khá hay)

Mình chỉ đưa ra một số cụm từ hay và có thể sử dụng trong đời sống và những bài thi. Hãy thử đặt câu ở phần bình luận để được hỗ trợ sửa nếu cần.

Hãy chú ý những cụm từ in đỏ, cũng rất hay, đáng lưu ý.

Ngoài ra, bạn hãy xem và tải miễn phí những đầu sách khác tại website, và tham khảo những phương pháp tự học tại mục GIẢI PHÁP nữa nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *