Video IELTS Reading hướng dẫn chi tiết đạt band 9 | SIMON

 2,511 total views

Video IELTS Reading hướng dẫn chi tiết đạt band 9 | SIMON

Chào các bạn học IELTS, tiếp nối những video hướng dẫn học IELTS của thầy Simon từ Writing task 1Writing task 2 mà mình đã chia sẻ. Nay mình tiếp tục gửi đến các bạn những Video IELTS Reading hướng dẫn chi tiết đạt band 9. Hy vọng tài liệu tự học này giúp được các bạn phần nào. Yêu mình ủng hộ mình thì bấm vào quảng cáo nhé.1 Summary

2 Types of reading questions

3 Basic technique – gap-fill

4 True false yes no not given

5 Matching paragraph

6 Short answer

7 Matching ending

Như vậy, với Video IELTS Reading hướng dẫn chi tiết đạt band 9 của thầy Simon ở đây mình tin là sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn. Để am tường thì nên xem cho đến khi hiểu và áp dụng thực hành.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *